Lịch thuỷ triều Cửa Gianh 2022

Lịch thuỷ triều Cửa Gianh 2022 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại khu vực tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh, Quảng Bình năm 2022. 

Thông tin tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh

 • Vùng biển: Quảng Bình
 • Tên luồng: Cửa Gianh

Căn cứ báo cáo của Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ về việc hoàn thành Công trình Cải tạo, nâng cấp hệ thống báo hiệu hàng luồng Cửa Gianh; Bình đồ độ sâu luồng hàng hải Cửa Gianh được Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đo đạc và hoàn thành ngày 18 tháng 4 năm 2017.

1. Thay đổi đặc tính các phao báo hiệu

1.1. Phao số 0

Phao báo hiệu số 0 được điều chỉnh về vị trí mới và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

– Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

0

 17°43’12.2″

 106°30’36.2″

 17°43’08.6″

 106°30’42.9″

 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng trắng, chớp Morse chữ “A” chu kỳ 6 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 360°;
 • Chiều cao toàn bộ: 5,6m tính đến mặt nước;
 • Chiều cao tâm sáng: 4,6m tính đến mặt nước;
 • Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.
 • Đặc tính khác của phao không thay đổi.

1.2. Phao số 2, 4, 6

Các phao báo hiệu số 2, 4, 6 được điều chỉnh về vị trí mới và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

– Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

2

 17°42’57.1″

 106°30’18.3″

 17°42’53.5″

 106°30’25.0″

4

 17°42’44.5″

 106°30’00.6″

 17°42’40.9″

 106°30’07.3″

6

 17°42’31.9″

 106°29’42.9″

 17°42’28.3″

 106°29’49.6″

 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 360°;
 • Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;
 • Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.
 • Đặc tính khác của phao không thay đổi.

1.3. Phao số 1

Phao báo hiệu số 1 được điều chỉnh về vị trí mới và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

– Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

1

 17°43’00.0″

 106°30’16.1″

 17°42’56.4″

 106°30’22.7″

 • Đặc tính ánh sáng: Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 360°;
 • Chiều cao toàn bộ: 4,6m tính đến mặt nước;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;
 • Tầm hiệu lực: 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74;
 • Đặc tính khác của phao không thay đổi.

1.4. Phao số 3, 5

Phao báo hiệu số 3, 5 được điều chỉnh về vị trí mới và thay đổi đặc tính như sau:

– Vị trí tọa độ:

Tên phao

Hệ VN2000

Hệ WGS84

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

Vĩ độ (N)

Kinh độ (E)

3

 17°42’47.3″

 106°29’58.4″

 17°42’43.7″

 106°30’05.0″

5

 17°42’34.7″

 106°29’40.7″

 17°42’31.1″

 106°29’47.3″

 • Tác dụng                    : Báo hiệu giới hạn luồng về phía phải, tàu thuyền được phép hành trình ở phía trái của báo hiệu;
 • Hình dạng                  : Hình tháp lưới;
 • Màu sắc                     : Màu xanh lục;
 • Dấu hiệu đỉnh           : Một hình nón màu xanh lục, đỉnh hướng lên trên;
 • Số hiệu                       : Các chữ số “3, 5” màu trắng;
 • Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng xanh lục, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng : 360°;
 • Chiều cao toàn bộ    : 4,6m tính đến mặt nước;
 • Chiều cao tâm sáng : 3,7m tính đến mặt nước;
 • Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

1.5. Phao số 8

Phao báo hiệu số 6A được thay đổi số hiệu thành phao số 8 và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

 • Tác dụng                    : Báo hiệu giới hạn luồng về phía trái, tàu thuyền được phép hành trình ở phía phải của báo hiệu;
 • Hình dạng                  : Hình tháp lưới;
 • Màu sắc                     : Màu đỏ;
 • Dấu hiệu đỉnh           : Một hình trụ màu đỏ;
 • Số hiệu                       : Chữ số “8” màu trắng;
 • Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 360°;
 • Chiều cao toàn bộ  : 4,6m tính đến mặt nước;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;
 • Tầm hiệu lực : 3,0 hải lý với hệ số truyền quang của khí quyển T=0,74.

1.6. Phao số 10

Phao báo hiệu số 8 được thay đổi số hiệu thành phao số 10 và thiết lập đèn báo hiệu ban đêm với các đặc tính sau:

 • Đặc tính ánh sáng     : Ánh sáng đỏ, chớp đơn chu kỳ 3,0 giây;
 • Phạm vi chiếu sáng: 360°;
 • Chiều cao toàn bộ  : 4,6m tính đến mặt nước;
 • Chiều cao tâm sáng: 3,7m tính đến mặt nước;
 • Đặc tính khác của phao không thay đổi.

2. Hướng tuyến luồng

Tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh có hướng tuyến như sau:

 • Đoạn từ phao số 0 đến cặp phao số 7, 8 có hướng tuyến: 233°17′ – 53°17′;
 • Đoạn từ cặp phao số 7, 8 đến phao số 10 có hướng tuyến: 259°10′ – 79°10′;
 • Đoạn từ phao số 10 đến cảng Xăng dầu có hướng tuyến: 284°04′ – 104°04′.

3. Độ sâu luồng hàng hải

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 60m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt: -3,8m (âm ba mét tám).

Hướng dẫn hàng hải

Các phương tiện thuỷ hoạt động trên luồng hàng hải Cửa Gianh đi đúng tuyến luồng, theo hệ thống báo hiệu hàng hải dẫn luồng.

Dựa vào lịch nước Cửa Gianh 2022 (lịch thủy triều) để các đơn vị tàu du lịch, du khách tham khảo cho các hoạt động tổ chức hành trình và tham quan, thể thao dưới nước tại Khu vực Quảng Bình; Các hoạt động tâm linh, các dịp quan trọng thường tránh thực hiện vào những ngày nước dòng, là ngày thủy triều lên xuống rất ít, các dịp hỷ như khai trương, động thổ, …. lên chọn giờ thủy triều lên, tránh vào các thời điểm thủy triều xuống…

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu (SPTC Group) trân trọng gửi đến quý du khách lịch thủy triều Cửa Gianh năm 2022 chi tiết như sau:

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Cửa Gianh năm 2022

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Cửa Gianh năm 2022

Quý vị có thể tải Bảng thuỷ triều Cửa Gianh 2022 bản PDF chi tiết tại đây:

STT

Tên Văn bản

Tải về

Lịch thuỷ triều Cửa Gianh 2022

1 Tháng 01 file PDF
2 Tháng 02 file PDF
3 Tháng 03 file PDF
4 Tháng 04 file PDF
5 Tháng 05 file PDF
6 Tháng 06 file PDF
7 Tháng 07 file PDF
8 Tháng 08 file PDF
9 Tháng 09 file PDF
10 Tháng 10 file PDF
11 Tháng 11 file PDF
12 Tháng 12 file PDF

Trên đây là thông tin về lịch thuỷ triều năm 2022 Cửa Gianh. Quý vị quan tâm hãy theo dõi bản cập nhật mới nhất về lịch thuỷ triều trên website của chúng tôi: https://sptc.com.vn. Các tài liệu đính kèm được trích xuất từ số liệu “Bảng thuỷ triều 2022” – do Trung Tâm Hải Văn thuộc Tổng cục Biển và Hải Đảo Việt Nam biên soạn và giữ bản quyền. Chịu trách nhiệm xuất bản: Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản Đồ Việt nam. Tài liệu do SPTC cung cấp tại website này chỉ được lưu hành nội bộ và sử dụng để tham khảo thông tin, nghiêm cấm mọi hình thức in ấn, sao chép nhằm mục đích kinh doanh thương mại.

Ngoài bản cứng file PDF theo sách “Bảng thuỷ triều 2022” bên trên, Quý khách cũng có thể tải Ứng dụng Lịch thuỷ triều cho điện thoại sử dụng hệ điều hành iOS (Iphone, IPAD, MAC) hoặc các máy sử dụng hệ điều hành Android (Samsung, Xiaomi, Oppo…) tại đây.

Tham khảo thêm thông tin “Lịch thuỷ triều” tại một số cảng chính của Việt Nam tại đây:

? Liên tục cập nhật…..

Quý vị cần bất cứ sự trợ giúp nào vui lòng liên hệ với SPTC

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DẦU KHÍ HẢI ÂU
Trụ sở chính: Số 139 Kiều Hạ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng.
VPGD: Số 19/92 đường 356 Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0936.812.814
Hotline: 0989.411412
Email: prm@sptc.com.vn
Website: https://sptc.com.vn

About Tác giả: Kỹ sư Phạm Thanh Xuân

Avatar of Tác giả: Kỹ sư Phạm Thanh XuânTốt nghiệp Đại học Hàng Hải Việt Nam - Chuyên môn Máy tàu biển & Kinh tế vận tải biển. Hiện là CEO kiêm Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu (SPTC Corp)
---------------------------
✔️ Đã kiểm duyệt nội dung

Bình luận trên Facebook