Tin tuyển dụng

STPC Corp Thông báo tuyển dụng Nhân viên Kế toán và Nhân viên Kinh doanh năm 2023

SPTC Corp thông báo tuyển dụng Nhân viên Kế toán

Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Hải Âu (SPTC Corp) là Đại lý cấp 1 phân phối dầu nhớt Hàng hải – Công nghiệp – Vận tải tại Hải Phòng và các tỉnh Miền Bắc. Nhằm đáp ứng yêu cầu nhân sự và định hướng phát triển của Công ty trong…

Xem thêm