lịch thuỷ triều nha trang 2023

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Nha Trang

Lịch thuỷ triều Nha Trang 2023

Lịch thuỷ triều Nha Trang năm 2023 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Hàng hải Nha Trang năm 2023.  Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Nha Trang Vùng biển: tỉnh Khánh…

Xem thêm