dầu trợ lực lái

Hình ảnh: Thay dầu trợ lực lái xe oto

Hướng dẫn kiểm tra và thay dầu trợ lực lái

Dầu trợ lực tay lái cần được kiểm tra, châm thêm hoặc thay định kỳ. Nếu xe sẽ bị thiếu dầu trợ lực lái sẽ làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống lái, gây nguy hiểm khi tham gia giao thông. Trong khuôn khổ bải viết này Dầu khí Hải Âu (SPTC Group) sẽ…

Xem thêm