Thể thức trình bày văn bản chuẩn Thông tư 01

Thể thức trình bày văn bản Tiếng Việt chuẩn Thông tư 01 của Bộ nội vụ: Tải về tại đây

Bình luận trên Facebook