Giá bán lẻ xăng dầu

Giá xăng dầu bán lẻ 2022

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/01/2022

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/01/2022. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Hình ảnh: Bảng giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/01/2022 Mức giá mới có hiệu lực từ…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/12/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/12/2021. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/12/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15…

Xem thêm
Giá bán lẻ xăng dầu

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/12/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/12/2021. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/12/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/11/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/11/2021. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/11/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/11/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/11/2021. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/11/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 16h00 ngày 26/10/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 16h00 ngày 26/10/2021. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 16h00 ngày 26/10/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 16…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/10/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/10/2021. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/10/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/09/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/09/2021. Ngày 25.9.2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 25/09/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/09/2021

Hà Nội, ngày 10.9.2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 10/09/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 10 tháng…

Xem thêm
Giá xăng dầu bán lẻ

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 26/08/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 26/08/2021 Hà Nội, ngày 26.8.2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 26/08/2021 Mức giá mới có hiệu lực…

Xem thêm
Giá bán lẻ xăng dầu

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/08/2021

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/08/2021 Hà Nội, ngày 11.8.2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 11/08/2021 Mức giá mới có hiệu lực…

Xem thêm
Giá bán lẻ xăng dầu

Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 27/07/2021

Hà Nội, ngày 27.7.2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 27/07/2021 Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 ngày 27 tháng…

Xem thêm
Giá bán lẻ xăng dầu

Giá bán lẻ xăng dầu từ 15h00 ngày 12/07/2021

Cập nhật Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 12/07/2021 Hà Nội, ngày 12.7.2021, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex/Tập đoàn – mã chứng khoán: PLX) chính thức điều chỉnh giá xăng dầu, theo đó mức giá mới như sau: Giá xăng dầu bán lẻ từ 15h00 ngày 12/07/2021 Mức giá mới có hiệu…

Xem thêm