thuỷ triều vũng tàu

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Vũng Tàu

Lịch thuỷ triều Vũng tàu 2023

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu năm 2023 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2023.  Thông số luồng thiết kế: Lấy theo quyết định 814/QĐ-CHHVN,…

Xem thêm
Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Vũng Tàu

Lịch thuỷ triều Vũng tàu 2022

Lịch thuỷ triều Vũng Tàu năm 2022 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2022.  Thông số luồng thiết kế: Lấy theo quyết định 814/QĐ-CHHVN,…

Xem thêm