lich thuy trieu phu an

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Sài Gòn 2022

Lịch thuỷ triều Sài Gòn năm 2022

Lịch thuỷ triều Sài Gòn 2022 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh năm 2022.  Sông Sài Gòn là một phụ lưu của sông Đồng Nai. Sông…

Xem thêm