lich thuy trieu can tho

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Định An, Cần Thơ

Lịch thuỷ triều Định An năm 2023

Lịch thuỷ triều Định An năm 2023 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Định An, Cần Thơ năm 2023.  Luồng Định An trên Sông Hậu là một trong 9 cửa Sông Cửu…

Xem thêm
Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Định An, Cần Thơ

Lịch thuỷ triều Định An năm 2022

Lịch thuỷ triều Định An năm 2022 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Định An, Cần Thơ năm 2022.  Luồng Định An trên Sông Hậu là một trong 9 cửa Sông Cửu…

Xem thêm