Lịch thuỷ triều 2023

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Hồng Gai 2022

Lịch thuỷ triều Hồng Gai 2023

Lịch thuỷ triều Hồng Gai 2023 (Hay Lịch thuỷ triều Hòn Gai 2023) cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Hòn Gai – Cái Lân, Quảng Ninh năm 2023.  Thông số kỹ thuật tuyến…

Xem thêm
Hình ảnh: Bảng lịch thuỷ triều Hòn Dáu 2022

Lịch thuỷ triều Hòn Dáu năm 2023

Lịch thuỷ triều Hòn Dáu 2023 (Hòn Dấu) cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại Đảo Dáu, Hải Phòng năm 2023. Hòn Dáu hay Hòn Dấu là hòn đảo nằm trong vịnh Bắc Bộ thuộc…

Xem thêm