lịch nước trường sa

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Trường Sa

Lịch thuỷ triều Trường Sa 2023

Lịch thuỷ triều Trường Sa 2023 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại khu vực Quần đảo Trường Sa năm 2023.  Dựa vào lịch nước Trường Sa 2023 (lịch thủy triều) để các đơn vị tàu…

Xem thêm
Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Trường Sa

Lịch thuỷ triều Trường Sa 2022

Lịch thuỷ triều Trường Sa 2022 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại khu vực Quần đảo Trường Sa năm 2022.  Dựa vào lịch nước Trường Sa 2022 (lịch thủy triều) để các đơn vị tàu…

Xem thêm