lịch nước sông sài gòn

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Sài Gòn

Lịch thuỷ triều Sài Gòn năm 2023

Lịch thuỷ triều Sài Gòn 2023 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại tuyến luồng Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh năm 2023.  Sông Sài Gòn là một phụ lưu của sông Đồng Nai. Sông…

Xem thêm