lịch nước cửa gianh 2023

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Cửa Gianh

Lịch thuỷ triều Cửa Gianh 2023

Lịch thuỷ triều Cửa Gianh 2023 cung cấp thông tin mực nước biển lên, xuống theo từng giờ của các ngày trong năm, giờ mực nước thủy triều cao, thủy triều thấp tại khu vực tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh, Quảng Bình năm 2023.  Thông tin tuyến luồng hàng hải Cửa Gianh Vùng biển: Quảng…

Xem thêm