dầu gia nhiệt

Hình ảnh: TOP 9 các loại dầu truyền nhiệt tốt nhất hiện nay

TOP 9 loại dầu truyền nhiệt tốt nhất 2024

Dầu truyền nhiệt hay còn gọi là Dầu gia nhiệt, Dầu tải nhiệt, Dầu bảo ôn là hỗn hợp dầu gốc và các chất phụ gia được sử dụng cho hệ thống truyền nhiệt trong các ngành công nghiệp như giấy, may mặc, thuộc da, xây dựng… Khả năng truyền nhiệt, độ bền nhiệt và các chỉ…

Xem thêm