Lich-thuy-trieu-Truong-Sa

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Trường Sa

Bình luận trên Facebook