Lich-thuy-trieu-Ha-Tien-2022

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Hà Tiên năm 2022

Bình luận trên Facebook