Lich-thuy-trieu-luong-Dinh-An-Can-Tho

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Định An, Cần Thơ

Bình luận trên Facebook