Lich-thuy-trieu-luong-Dinh-An-Can-Tho-2022

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Định An, Cần Thơ năm 2022

Bình luận trên Facebook