Lich-thuy-trieu-Da-nang-2022

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Đà Nẵng năm 2022

Bình luận trên Facebook