Lich-thuy-trieu-Cua-Viet-2022

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Cửa Việt năm 2022

Bình luận trên Facebook