Lich-thuy-trieu-Cua-Gianh-2022

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Cửa Gianh năm 2022

Bình luận trên Facebook