Lich-thuy-trieu-Can-Gio-2022

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Cần Giờ năm 2022

Bình luận trên Facebook