Lich-thuy-trieu-Can-Gio

Hình ảnh: Lịch thuỷ triều Cần Giờ

Bình luận trên Facebook